Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 10ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 10ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 11 Μάρτιος 2021 12:52
Την Τρίτη 16-03-2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 12:30, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Φαιστού μετά των οδηγιών του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και έγκριση της Στοχοθεσίας στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2. Έγκριση πολυετή προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης για τα έτη 2022-2025.

3 .Έγκριση πρακτικού (Ι) διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την προμήθεια με τίτλο:
«Προμήθεια υλικών για τις αποκαταστάσεις ζημιών ύδρευσης και άρδευσης» - κατακύρωση.

4.Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Φαιστού»

5. «Μείωση μισθώματος λόγο του COVID-19».

6. Εκπροσώπηση από τον νομικό σύμβουλο του δήμου να ασκήσει ένσταση κατά της υπ'αρ. Μ.65/2021 Π.Ε.Π.Ε.Ε. στην οικεία Τοπική Διοικητική Επιτροπή

 

 


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg