Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 9ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 9ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 04 Μάρτιος 2021 13:26
Την Δευτέρα 08-03-2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 13:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

 

1. Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας, καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού/σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ για την ΕΠΙΣΚΕΥΗ και ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 40.319,91 σε Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, και συνολικής αξίας 49.996,69 σε Ευρώ με ΦΠΑ.
2. Ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου «Συντήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμός Σταδίου Μοιρών».

 

3. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού»

4. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δήμου Φαιστού και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εκτέλεση του δημόσιου δασοτεχνικού έργου «Σήμανση τμήματος μονοπατιού Ε4 Δήμου Φαιστού», ορισμός μελών επιτροπής παρακολούθησης.

5. Ορισμός προσωρινού αναδόχου- Έγκριση 1ου και 2ου πρακτικού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο « προμήθεια τροφίμων και γάλακτος», μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

6. Έγκριση παράτασης ισχύος προσφορών του διαγωνισμού του έργου» κατασκευή ξενώνα ΑΜΕΑ Νότιας Κρήτης ¨ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ¨».

7. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση υπόγειων χώρων αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου».

8. Έγκριση της 1η τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για την πράξη: «επισκευή και συντήρηση κολυμβητήριου Μοιρών».

 

9. Ανάκληση της 37/2021 ( Ξ9Ε7ΠΩΗ1-Κ2Ω) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Ε. Ζαρού και καθορισμός εκ νέου των όρων της μίσθωσης.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg