Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 31ης 2020 Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 31ης 2020 Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 29 Σεπτέμβριος 2020 09:58

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 29-9-2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

Ο λόγος της έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής είναι η ανάγκη για άμεση επίσπευση διαδικασιών νομικού χαρακτήρα την οποία και αιτήθηκε ως υπερεπείγουσα ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου.

ΘΕΜΑΤΑ

Παραίτηση από τις ήδη ασκηθείσες εφέσεις όπου αυτές έχουν ασκηθεί αλλά και από την μελλοντική άσκηση έφεσης σε όποια απόφαση υπάρχει ακόμα δικαίωμα άσκησης τέτοιας ώστε οι υποθέσεις αυτές να τελεσιδικήσουν άμεσα προκειμένου να ενταχθούν σε πρόγραμμα πληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών για έργα και προμήθειες.

1. Η υπ'αριθμ. 246/2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου επί της με Γ.Α. 1441/νΤΜ/178/2018 αγωγής της ΥΔΡΟΕΤΕΡ Ε.Ε.. , συνολικού ποσού 35.577,44 € πλέον εξόδων και τόκων ως οφειλόμενων και μη πληρωθέντων για εργασίες επισκευής γεωτρήσεων το 2014.
2. Η υπ'αριθμ. 245/2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου επί της με Γ.Α. 1440/νΤΜ/177/2018 αγωγής της "ΑΦΟΙ ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.", συνολικού ποσού 34.261,73 € πλέον εξόδων και τόκων ως οφειλόμενων και μη πληρωθέντων για εργασίες επισκευής γεωτρήσεων το 2012 και μετά.
3. Η υπ'αριθμ. 915/2019 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου επί της με Γ.Α. 1376/νΜΘ/44/2019 αγωγής της εταιρείας ΕΜΜ. ΜΑΛΕΦΙΤΣΑΚΗΣ ΑΒΕΕ και η οποία αφορούσε τη μίσθωση μηχανήματος στον πρώην Δήμο Τυμπακίου το έτος 2008 για τη διάνοιξη αγωγού μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από το Βιολογικό Καθαρισμό Τυμπακίου μέχρι τον Αφραθιά με απόφαση του τότε Δημάρχου αντί ποσού 36.900 €. Το δικαστήριο επιδίκασε το ποσό των 36.900 € πλέον τόκων και δικαστική δαπάνη 1.600 €.
4. Η με Γ.Α. 759/νΤΜ/80/2018 αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία "ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ" κατά του Δήμου Φαιστού στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου για ποσό 114.460 € πλέον εξόδων και τόκων ως οφειλόμενο αντίτιμο για την αγορά από τον πρώην Δήμο Τυμπακίου ενός χωματουργικού μηχανήματος το έτος 2002. Είχε ασκηθεί η με αριθμό κατάθεσης ΑΓ105/2005 αγωγή στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου επί της οποίας εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 2026/2017 απόφαση που απέρριψε την αγωγή λόγω ελλείψεως δικαιοδοσίας των διοικητικών δικαστηρίων. Στη συνέχεια ασκήθηκε η με Γ.Α. 759/νΤΜ/80/2018 αγωγή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο και τους ίδιους διαδίκους, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 489/2019 απόφαση του που έκανε δεκτή την αγωγή για ποσό 114.460 € πλέον εξόδων 1.800 € και τόκων από την επίδοση της αγωγής. Κατά της απόφασης αυτής ασκήθηκε η με αρ.πρωτ. 658/2019 έφεση για την οποία έχει οριστεί δικάσιμος η 14-12-2021.
5. Η με Γ.Α. 4472/ΤΜ/1195/2015 αγωγή του Εμμ. Μαλεφιτσάκη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου κατά του Δήμου Φαιστού και η οποία αφορά την προμήθεια διαφόρων υλικών στον πρώην Δήμο Τυμπακίου το έτος 2010 με έγγραφες εντολές του αρμόδιου αντιδημάρχου, ποσού 24.377,61 € πλέον εξόδων και τόκων. Επ' αυτής εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 82/2017 οριστική απόφαση μας επέβαλλε να καταβάλλουμε το ποσό των 24.377,61 € εντόκως πλέον δικαστικής δαπάνης 1.000 €. Ο Δήμος Φαιστού άσκησε την με αριθμό πρωτοκόλλου 192/2017 έφεση κατά της απόφασης αυτής η οποία εκδικάστηκε την 14-05-2019.
6. Η με Γ.Α. 4471/ΤΜ/1194/2015 αγωγή της Εμμ. Μαλεφιτσάκης ΑΒΕΕ στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου κατά του Δήμου Φαιστού και η οποία αφορά την προμήθεια διαφόρων υλικών στον πρώην Δήμο Τυμπακίου το έτος 2010 με έγγραφες εντολές του αρμόδιου αντιδημάρχου, ποσού 97.092,01 €. Επ' αυτής εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 83/2017 οριστική απόφαση μας επέβαλλε να καταβάλλουμε το ποσό των 97.092,01 € πλέον τόκων και 4.000 δικαστικής δαπάνης. Ο Δήμος Φαιστού άσκησε έφεση κατά της απόφασης αυτής η οποία έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί την 08-12-2020.
7. Η με Γ.Α. 306/νΤΜ/37/2019 αγωγή του Κωνσταντίνου Παυλάκη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου κατά του Δήμου Φαιστού για ποσό 49.142,27 € πλέον εξόδων και τόκων και η οποία σε απευθείας ανάθεση μεταφοράς απορριμμάτων. Επ'αυτής εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 311/2020 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου που μας επιβάλλει να καταβάλλουμε το ποσό των 49.142,73 € εντόκως πλέον δικαστική δαπάνη 1.000 €.
8. Η υπ'αρ. 1070/2017 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου ποσού 200.681,02 ευρώ για την οποία έχει ασκηθεί έφεση από τον Δήμο Φαιστού (Ι.Κ. ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ Α.Ε.)

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg