Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 3ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 3ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 21 Ιανουάριος 2021 14:25
Την Δευτέρα 25-01-2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 14:00, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. Έγκριση πρακτικού (Ι) αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «αποκομιδή και μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών και συμπληρωματικές εργασίες αποκομιδή σύμμεικτων απορριμμάτων" μέσω ΕΣΗΔΗΣ-προσωρινός ανάδοχος.

2. Έγκριση πρακτικού (ΙΙ) αποσφράγισης οικονομικών προσφορών για την ανάθεση της προμήθειας «προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός ανυψωτικού μηχανήματος»- προσωρινός ανάδοχος.

3. Έγκριση πρακτικού (Ι) αποσφράγισης ηλεκτρονικού διαγωνισμού ηλεκτρονική αποσφράγιση -αξιολόγηση προσφορών-έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής & οικονομικής προσφοράς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ - ΠΟΜΠΙΑΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟ97 Ε.Ο. - ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ - ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΕΩΣ 97 Ε.Ο.».

4. Την έγκριση 1ου ΑΠΕ της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Αποπεράτωση του κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας Σίβα».

5. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού».

6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση του κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας Σίβα».

7. Την εκπροσώπηση από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού, στο Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου την 28η Ιανουαρίου 2021 και σε κάθε μετ' αναβολή δικάσιμο στην με το υπ'αριθμ. 3388 κλητήριο θέσπισμα του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.

8. Συγκρότηση συλλογικών οργάνων («γνωμοδοτικά όργανα») - Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής του φυσικού αντικειμένου δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και Επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 2021.

9. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «συντηρήσεις Δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φαιστού».

10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ».

11. Παράταση ισχύος των υποβληθεισών προσφορών της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια ενός καινούργιου ανατρεπόμενου φορτηγού και ενός ανυψωτικού μηχανήματος».

12. Ανάκληση της 293/2020(ΑΔΑ:ΨΖΥ7ΩΗ1-ΘΞ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την μίσθωση ακινήτου στην Δ.Ε. Ζαρού και καθορισμός εκ νέου των όρων της μίσθωσης.

13. Καθορισμός όρων διαγωνισμού εξεύρεσης και μίσθωσης ακινήτων για χρήση στάθμευσης οχημάτων

14.Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ (ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ)" (αρ.μελέτης 1/2018)

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg