Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 36ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 36ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 20 Δεκέμβριος 2019 14:13
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 23-12-2019 , ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

2.Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Πετροκεφαλίου της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού.
3.Εκπροσώπηση από Νομικό Σύμβουλο του Δήμου για την αίτηση ακύρωσης της ENTEC BIOMASS ENERGY FIVE PRIVATE COMPANY Ι.Κ.Ε. στο Συμβούλιο Επικρατείας.
4. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου».

 

Η Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

Φανουράκη Στυλιανή

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg