Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Εκτακτη Κατεπείγουσα Δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού
Πρόσκληση Εκτακτη Κατεπείγουσα Δια Περιφοράς Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 09 Σεπτέμβριος 2020 12:31

Σας προσκαλούμε την  Πέμπτη 10-09-2020 σε έκτακτη κατεπείγουσα δια περιφορά συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ,κατά τις προβλέψεις της παρ. 6 του Ν. 3852/2010, της παρ.5 του αρ.67 και της παρ.1 του αρ.167 του Καλλικράτη (ν.3852/2010),  όπως τροποποιήθηκαν με την παρ.1 και την παρ.2 αντιστοίχως του αρ.184 του ν.4635/2019 και σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.10 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11-3-2020) και του άρθρου 43 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 75/30-03-2020),  προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης, που πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών στο σύνολο της η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου τέθηκε σε καθεστώς πρόσθετων περιοριστικών μέτρων για λόγους περιορισμού εξάπλωσης του κοροναϊού από την 31η Αυγούστου ως και την 14η Σεπτεμβρίου, που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας.

Ο λόγος της κατεπείγουσας δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, είναι επειδή το έργο αποκατάστασης και διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 06-04-2019 στην πληγείσα περιοχή του ΑΙ ΓΙΑΝΝΗ του Δήμου Φαιστού και εντάσσετε στα έργα αποκατάστασης των συνεπειών της κήρυξης του Δήμου Φαιστού σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (υπ’ αρ. 2318/05.04.2020 ΑΠΌΦΑΣΗ)

Η άμεση και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του εν λόγω έργου επιβάλλεται ώστε να διασφαλιστεί η Δημόσια Υγεία σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών (έντονες βροχοπτώσεις).

Χρόνος έναρξης συνεδρίασης :    08:00

Χρόνος λήξης της συνεδρίασης:   11:00

Τρόπος διεξαγωγής συνεδρίασης:  Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Γνωστοποίηση ψήφου ή τυχόν απόψεων των μελών της Οικονομικής Επιτροπής: αποστολή μηνύματος στην ηλεκτρονική  διεύθυνση info@moires.gov.gr ή εναλλακτικά μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Πρόεδρο ή την αντιδήμαρχο Οικονομικών, κατά τις ώρες διεξαγωγής της συνεδρίασης (08:00- 11:00)

Θέματα

1.Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι και ορισμός αναδόχου του από 07.09.2020 διαγωνισμού με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 269 Ν.4412/2016) του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ ‘ΑΙ ΓΙΑΝΝΗΣ’ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»

2. Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι και ορισμός προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή Ξενώνα Συλλόγου ΑΜΕΑ Νότιας Κρήτης “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ”»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg