Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 16ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 16ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 12 Ιούνιος 2020 08:17
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15-6-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

ΘΕΜΑΤΑ

1. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου Μοιρών».

2. Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού κατά την συζήτηση της ΑΓ414/2018 αγωγής στο Τριμελές Πρωτοδικείο Ηρακλείου, την 30/07/2020 .

3.Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού κατά την συζήτηση της ΑΓ407/2018 αγωγής στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, την 30/07/2020 .

4. Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού κατά την συζήτηση της ΠΓ601/2019 προσφυγής στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, την 23/07/2020.

5.Ορισμός ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 87627 του Υποέργου Μελέτες Ωρίμανσης» Α/Α 1 της Πράξης «Διοικητικό Κέντρο Μεσσαράς» με κωδικό MIS 5022171.

6. Διόρθωση τίτλου στο ορθό κωδικού αριθμού εσόδων 1322.0042 και εξόδων 64.7413.0008 του Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.

7.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού και δημιουργία του Κ.Α εξόδων 00.6453.0002 με τίτλο « συνδρομή πρόσβασης στους σταθμούς αναφοράς του δικτύου JGC-NET της εταιρίας JGC για ένα έτος».

8. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης για κάλυψη αναγκών αναφορικά με την προστασία των αδέσποτων μικρών ζώων -τροποποίηση Π/Υ 2020.

9. Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Αγλαΐας Ζώης υπαλλήλου της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Φαιστού.

10. Ορισμός νέας ημερομηνίας αποσφράγισης του διαγωνισμού του έργου: Αγροτική οδοποιία Δημοτικής Κοινότητας Τυμπακίου Δήμου Φαιστού».

11.Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 ως προς τον ΚΑ εξόδων για συντήρηση Γυμνασίου Μοιρών.

12. Mείωση μισθώματος λόγω του covid-19.

13. Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού/σύνταξη της διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», κατά την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής έτους 2020 και για δυο (2) μήνες από την υπογραφή της οικείας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, εκτιμώμενης αξίας ποσό των 25.806,36 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας ποσό των 31.999,89 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg