Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 03 Οκτώβριος 2019 12:26
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 7-10-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.

 

ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού και ενίσχυση του ΚΑ εξόδων 00.6432 με τίτλο «δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», εισήγηση στο ΔΣ.

2. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 με αποδοχή της χρηματοδότησης για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Φαιστού που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Εθνικών εκλογών της 7 Ιουλίου 2019 , εισήγηση στο ΔΣ.

3. Έγκριση υπαγωγής των οφειλών του Δήμου Φαιστού στην ρύθμιση του Ν. 4611/2019 προς τον ΕΣΔΑΚ.

4. Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου κατακύρωσης, καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών - εγγράφων, και σύνταξη της διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «προμήθεια καυσίμων(κίνησης και θέρμανσης)», για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Δήμου Φαιστού και των νομικών προσώπων του (πρωτοβάθμια & δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή του δήμου Φαιστού - Ν.Π.Δ.Δ.), με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

5. Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων για την διενέργεια και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σκυροδέματος για τσιμεντόστρωση δημοτικού δρόμου Τ.Κ. Πλουτής», εκτιμώμενης αξίας: ποσό των 48.387,10 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), συνολικής αξίας: 60.000,00 σε Ευρώ (με το ΦΠΑ 24%).


6. Συγκρότηση συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή διενέργειας/Επιτροπή αξιολόγησης), για την διενέργεια και ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια καυσίμων (κίνησης και θέρμανσης)», για την κάλυψη των ετησίων αναγκών του Δήμου Φαιστού και των Νομικών Προσώπων του (Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού - Ν.Π.Δ.Δ.), με Ανοικτή Διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με εκτιμώμενη αξία: 220.884,00 Ευρώ χωρίς το ΦΠΑ, και με συνολική αξία: 273.896,16 Ευρώ με το ΦΠΑ.


7. Άσκηση η μη έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 142/2018 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών .


8. Έγκριση πρακτικού 2ου ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη- κατακύρωση της σύμβασης εκτέλεσης του έργου « Ανακατασκευή ρολογιού Τ.Κ. Πόμπιας».

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg