Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 05 Ιούλιος 2019 07:23

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 08-07-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

ΘΕΜΑΤΑ

     

  1. Έγκριση πρακτικού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση ΚΟΥΤΕΛΟ της Τ.Κ. Βοριζίων.
  2. Έγκριση διενέργειας και επιλογή της διαδικασίας διενέργειας καθώς και του κριτηρίου κατακύρωσης, έγκριση των συντασσόμενων τευχών, ορισμός επιτροπής, καταρτισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού : «Μελέτη διευθέτησης - οριοθέτησης ρέματος Κουτσουλίτη εντός οικισμού Φανερωμένης του Δήμου Φαιστού».
  3. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με ενίσχυση του ΚΑ 3123.0002 (έσοδα ) και του ΚΑ 64.7135.0003 (έξοδα) με τίτλο «Προμήθεια τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών» με το ποσό των 150,00 ευρώ ( σύμφωνα με το έγγραφο από το ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με αρ. πρωτ.66621/25-6-2019)
  4. Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 1.000,00 ευρώ με δημιουργία νέου ΚΑ 00.6736 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία»

 

 

 


Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg