Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση 5ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση 5ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019 00:00

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 21-2-2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018).

 


ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά του πρακτικού Νο 62018 της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006.
2. Άσκηση ή μη προσφυγής για επιβολή προστίμου για ΣΜΑ αναδασμού Πόμπιας.
3. Έγκριση για την πληρωμή της υπ'αρ. 164/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Μοιρών.
4. Έγκριση της με αρ. 46/2018 μελέτης του έργου «Αποπεράτωση του κτιρίου της Τ.Κ. Σίβα»- συγκρότηση της επιτροπής, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου, και των όρων του διαγωνισμού.
5. Έγκριση ανάθεσης στην ΔΕΔΔΗΕ για το έργο «επαύξηση ισχύος στην ηλεκτρική παροχή του γηπέδου Τυμπακίου»

 

 


Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 


ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 

 

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg