Πρόσκληση 3ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Παρασκευή, 01 Φεβρουάριος 2019 00:00
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 1-2-2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).

ΘΕΜΑ

 

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ - ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ) οικ. έτους 2019 Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.