Πρόσκληση Σύγκλησης 22ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής Εκτύπωση
Παρασκευή, 18 Ιούνιος 2021 13:14
Την Τρίτη 22-06-2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 14:30, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β'539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

 


ΘΕΜΑΤΑ

 

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού.
2. Πρόσληψη προσωπικού κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών (μέχρι 2 μήνες), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στο Δήμο μας. Υπηρεσία καθαριότητας.
3. Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο «Διαμόρφωση υπόγειων χώρων Αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου».
4. Έγκριση πρακτικού ΙI διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ»
5. Μη άσκηση ένδικων μέσων κατά της απόφασης Α452/2021 μονομελούς διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου
6. Έγκριση Μετακίνησης Αιρετών στην Αθήνα.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος