Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 42ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 42ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 13 Ιανουάριος 2021 10:04

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 30/12/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 30-12-2020  και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε ΈΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση  (ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 16323/29-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Πρόσληψη προσωπικού  ( δυο ατόμων μέχρι 7 μήνες), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στο Δήμο μας( διεύθυνση πολεοδομίας  και τεχνικών και  περιβάλλοντος, τμήμα  καθαριότητας  )  και την  ανάγκη  περιορισμού της  διασποράς του  κορωνοιού COVID-19   με  βάση  τις  διατάξεις   της  ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020  και το άρθρο  74 παρ  2 του Ν 4745/2020»

Γ.

Νικολιδάκης

2

Εξώδικο συμβιβασμό  της υπ’αρ. 12/2020 αγωγής στο Eιρηνοδικείο Μοιρών.

Γ.

Νικολιδάκης

3

. Έγκριση των όρων και την υποβολή της πρότασης  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»

Γ.

Νικολιδάκης

4

Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων (Επιτροπή διενέργειας/Επιτροπή αξιολόγησης) διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων παροχής γενικών υπηρεσιών, για το οικονομικό έτος 2021.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Έγκριση προϋπολογισμού της ΜΑΤΑΛΑ ΔΗΜΟΥ  ΦΑΙΣΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕ , έτους 2021.

Γ.

Νικολιδάκης

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg