Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 41ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 41ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 12 Ιανουάριος 2021 09:37

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 29/12/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 29-12-2020  και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 16278/28-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

Απ. Περιγραφή
1

Αποδοχή χρηματοδότησης με τίτλο «φυτοτεχνική μελέτη αναβάθμισης πλατείας Μοιρών Δήμου Φαιστού» -τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Αποδοχή χρηματοδότησης με τίτλο «μελέτη ανάπλασης οικισμών Αληθινής και Πόμπιας ΔΕ Μοιρών» -τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Γ.

Νικολιδάκης

3

Αποδοχή χρηματοδότησης με τίτλο «μελέτη ελέγχου γεωμετρικών στοιχείων βιοκλιματικής και φωτοτεχνικής επάρκειας των κοινόχρηστων χώρων για τις ανάγκες της μελέτης διαμόρφωσης πλέγματος πεζόδρομων περιοχής πλατείας αγοράς Τυμπακίου και μελέτης διαμόρφωσης πλέγματος πεζόδρομων περιοχής πλατείας αγοράς Μοιρών » -τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

4

Αποδοχή χρηματοδότησης με τίτλο «μελέτη ανάπλασης οικισμών Φανερωμένης και Πλουτής Δήμου Φαιστού» -τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Γ.

Νικολιδάκης

5

Αποδοχή χρηματοδότησης με τίτλο «μελέτη αγροτικής οδοποιίας ΔΕ Μοιρών και ΔΕ Τυμπακίου» -τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Γ.

Νικολιδάκης

6 Αποδοχή χρηματοδότησης με τίτλο «μελέτη ανάπλασης οικισμών Σίβα και Καμηλάρι Δήμου Φαιστού» -τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

7

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. & 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ''ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ''

Γ.

Νικολιδάκης

8

«Μείωση μισθώματος λόγο του COVID-19».

Γ.

Νικολιδάκης

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg