Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 37ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 37ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 15 Δεκέμβριος 2020 13:02

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 01/12/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 01-12-2020  και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση ( ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 14888/27-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση 1ο Α.Π .Ε. του έργου : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΛΟΓΙΟΥ Τ.Κ. ΠΟΜΠΙΑΣ

Γ.

Νικολιδάκης

2

Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΜΟΙΡΩΝ

Γ.

Νικολιδάκης

3

Έγκριση του  1ου ΑΠΕ του έργου: «Επισκευή και συντήρηση κολυμβητηρίου Μοιρών».

Γ.

Νικολιδάκης

4

Υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο για την χρηματοδότηση της υπηρεσίας «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο ΦΑΙΣΤΟΥ», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)».

Γ.

Νικολιδάκης

5

Διάθεση του 50% των αδιάθετων πιστώσεων ΚΑΠ για επενδυτικές δαπάνες προς αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών.

Γ.

Νικολιδάκης

6 Ορισμός νέας ημερομηνίας ως προς την προθεσμία κατάθεσης της πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού έτους 2020, την 21-12-2020.

Γ.

Νικολιδάκης

7

Καθορισμός των όρων για την μίσθωση ακινήτου στη ΔΕ Ζαρού.

Γ.

Νικολιδάκης

8

Καθορισμός των όρων για την εκμίσθωση ακινήτου στη θέση ΚΟΥΛΕ της ΔΕ Μοιρών

Γ.

Νικολιδάκης

9 Επιλογή του τρόπου εκτέλεσης  και του κριτηρίου κατακύρωσης , καταρτισμός των όρων του διαγωνισμού, έγκριση των συντασσόμενων τευχών -εγγράφων και σύνταξη της διακήρυξης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο προμήθεια τροφίμων και γάλακτος  με ανοικτή διαδικασία , μέσω ΕΣΗΔΗΣ , με εκτιμώμενη αξία 80.202,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και με συνολική αξία 90.628,83 ευρώ με το ΦΠΑ.

Γ.

Νικολιδάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg