Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 34ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 34ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 24 Νοέμβριος 2020 09:30

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες,10/11/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 10-11-2020  και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική ( μέσω Τηλεδιάσκεψης)  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 13841/6-11-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

Απ. Περιγραφή
1

Ορισμός οριστικού αναδόχου - Έγκριση πρακτικού ΙΙ αποσφράγισης δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ με ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», μέσω ΕΣΗΔΗΣ.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Φαιστού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού έτους 2021.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Ορισμός ενός  μέλους με τον αναπληρωματικό του για την νέα κοινή επιτροπή παρακολούθησης σύμβασης στην προγραμματική σύμβασης μεταξύ ΔΕΥΑ Φαιστού και Δήμου Φαιστού για την πράξη «αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μοιρών».

Γ.

Νικολιδάκης

4

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση του κτιρίου της Κοινότητας Σίβα».

Γ.

Νικολιδάκης

5

Έγκριση ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του από 18.09.2020 συνοπτικού διαγωνισμού, ορισμός οριστικού αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων Τ.Κ. Καστελίου

Γ.

Νικολιδάκης

6 Έγκριση του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Λισταρου -κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής .

Γ.

Νικολιδάκης

7

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση υπόγειων χώρων αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου».

Γ.

Νικολιδάκης

8

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ -Έγκριση πρακτικού ΙΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΙΣ ΜΟΙΡΕΣ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Γ.

Νικολιδάκης

9 Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

10 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του δήμου Φαιστού για την ενίσχυση του Κ.Α. Έξοδών 00.6151, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

11 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του δήμου Φαιστού για την ενίσχυση του Κ.Α. Έξοδών 00.6421, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Γ.

Νικολιδάκης

12

Μείωση μισθώματος λόγω του covid-19.

Γ.

Νικολιδάκης

13

Καθορισμός των όρων διεξαγωγής διαγωνισμού εκμίσθωσης καλλιεργήσιμης γης στην θέση Τριαδιανό της Κοινότητας Βώρων του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

14

Προέλεγχος και έκθεση λογαριασμών εσόδων και εξόδων απολογισμού Δήμου Φαιστού Οικονομικού Έτους 2019 και υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους.

Γ.

Νικολιδάκης

15

Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του δήμου Φαιστού και δημιουργία ΚΑ εξόδων 15.7135.0016 για τον εξοπλισμό γηπέδων καλαθοσφαίρισης πετοσφαίρισης επι άμμου (beach volley), εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

16

Εκπροσώπηση από το Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου την 12-11-2020 και σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο.

Γ.

Νικολιδάκης

17

Έγκριση δαπάνης για την παράθεση γεύματος . 

Γ.

Νικολιδάκης

18

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄ αριθμό 52/2020 Α.Ο.Ε. του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ – ΠΟΜΠΙΑΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟ 97 Ε.Ο. – ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ– ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΕΩΣ 97 Ε.Ο.» και κατάρτιση εκ νέου των όρων του ανοικτού διαγωνισμού.

Γ.

Νικολιδάκης

19

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας Σχολικών Μονάδων (μέχρι 4 μήνες), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στο Δήμο μας και την  ανάγκη  περιορισμού της  διασποράς του  κορωνοιού COVID-19   με  βάση  τις  διατάξεις   της  ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020.

Γ.

Νικολιδάκης

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg