Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 9ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 9ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 24 Απρίλιος 2020 12:04

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 13/04/2020

 

Η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Φαιστού συνήλθε σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση δια περιφοράς, στις 13 Απριλίου 2020, ημέρα Δευτέρα με έναρξη στις 13:30 και λήξη στις 14:15 ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3909/13-4-2020 Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 67, παρ. 4 και 75, παρ. 6 του Ν.3852/10 και επιδόθηκε γνωστοποιήθηκε στα μέλη της, με τις εισηγήσεις των θεμάτων, με τηλεπικοινωνιακό μέσο, δηλαδή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).

 

Απ. Περιγραφή
1

Συμπλήρωση της αριθμό 46/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ´ του ν. 4412/2016 (Α' 147)) για την ανάθεση της δημόσιας σύμβασης προμήθειας ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ για τα οχήματα του Δήμου Φαιστού (επιβατικά, απορριμματοφόρα και μηχανήματα έργου), έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, λόγω της εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης που προκλήθηκε από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID – 19 , που απαιτεί την λήψη άμεσων μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID – 19, και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Γ.

Νικολιδάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg