Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 26ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 26ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 15 Σεπτέμβριος 2020 09:28

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 01/09/2020

 

Η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Φαιστού (επειδή υπάρχουν διαπιστωμένα κρούσματα covid-19 στο Δήμο μας και για τον περιορισμό της διασποράς) συνήλθε σε δια περιφορά Συνεδρίαση στις   1-9-2020, ημέρα  Τρίτη  με έναρξη στις 08:00  και λήξη στις 12:00 ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10246/28-8-2020  Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 67, παρ. 4 και 75, παρ. 6 του Ν.3852/10

 

 

Απ. Περιγραφή
1 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ´ αριθμό 2 Πρακτικού: «Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης (τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016)», στα πλαίσια διενέργειας διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (στάδιο γ´) της Σύμβασης Προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ  ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΓΑΡΙΚΑΡΙΟΥ».

Γ.

Νικολιδάκης

2

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - έγκριση του υπ´ αριθμό 1 Πρακτικού: «Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών» και  «Αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών», στα πλαίσια διενέργειας διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ».

Γ.

Νικολιδάκης

3

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - έγκριση του υπ´ αριθμό 1º ΠΡΑΚΤΙΚΟ: «Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών» και «Αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών», στα πλαίσια διενέργειας διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού για την Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ», εκτιμώμενης αξίας ποσό των  27.976,80 σε Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ 24%), και συνολικής αξίας ποσό των 34.691,23 σε Ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ 24%).

Γ.

Νικολιδάκης

4

Έγκριση του υπ´ αριθμό 1º ΠΡΑΚΤΙΚΟ: «Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών», στα πλαίσια διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού - α´ στάδιο για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ (1)  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ (ΤΜΗΜΑ Ι) και ΕΝΟΣ (1) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ  (ΤΜΗΜΑ ΙΙ)», εκτιμώμενης αξίας 157.257,00 Ευρώ (χωρίς το ΦΠΑ), και συνολικής αξίας 194.998,68 Ευρώ (με το ΦΠΑ).

Γ.

Νικολιδάκης

5

Έγκριση του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ - καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού  και ορισμός επιτροπής .

Γ.

Νικολιδάκης

6 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ -Έγκριση Π  Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   Ι συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

7

Αποδοχή χρηματοδότησης για τη διαμόρφωση πλατείας ΛΙΣΤΑΡΟΥ - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού , εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

8

Έγκριση- καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου, κατάρτιση των όρων και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΜΗΛΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ «ΆΙ ΓΙΑΝΝΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ"

Γ.

Νικολιδάκης

9 Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 για την προμήθεια ειδών προστασίας από τον ΚΟΡΟΝΟΪΟ COVID-19,  εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

ΝΙκολιδάκης

10

Τροποποίηση τίτλου κωδικού αριθμού εξόδων 63.7312.0011 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ, εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

11

Τροποποίηση προϋπολογισμού 2020 και ενίσχυση των ΚΑΕ εσόδων 1219.0006 & εξόδων 15.6041.0001 για το πρόγραμμα «βοηθεια στο σπιτι»  .

Γ.

Νικολιδάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg