Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 25ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 25ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 31 Αύγουστος 2020 08:55

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 17/08/2020

 

Η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Φαιστού (επειδή υπάρχουν διαπιστωμένα κρούσματα covid-19 στο Δήμο μας και για τον περιορισμό της διασποράς) συνήλθε σε δια περιφορά Συνεδρίαση στις 17-08-2020, ημέρα  Δευτέρα με έναρξη στις 10:00  και λήξη στις 12:00 ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9666/13-8-2020 Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 67, παρ. 4 και 75, παρ. 6 του Ν.3852/10

 

 

Απ. Περιγραφή
1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 70.6041.0001 & 70.6054.0002 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ εργαζομένων προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα με ασφαλιστικά μέτρα     

Γ.

Νικολιδάκης

2

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 για την προσληψη τεχνικου προσωπικου προσ ΚΑΛΥΨΗ Έκτακτων και επιτακτικων του αναγκΩΝ που προκληθηκαν από την εμφανιση ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ COVID-19.

Γ.

Νικολιδάκης

3

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΔΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Γ.

Νικολιδάκης

4

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 70.6117.0001 ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΑΡΑΛΙΩΝ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ».

Γ.

Νικολιδάκης

5

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 35.6692.0001

Γ.

Νικολιδάκης

6 ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - Λήψη απόφασης για έγκριση του υπ´ αριθμό 1 Πρακτικού: «Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών» και  «Αποσφράγιση και έλεγχος των οικονομικών προσφορών», στα πλαίσια διενέργειας διαδικασίας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων, μέσω ΕΣΗΔΗΣ,  για την Προμήθεια με τίτλο:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ με ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».

Γ.

Νικολιδάκης

7

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:» Διαμόρφωση υπόγειων χώρων αμφιθεάτρου Πετροκεφαλίου»

Γ.

Νικολιδάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg