Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 23ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 23ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 26 Αύγουστος 2020 13:39

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 12/08/2020

 

Η Οικονομική Επιτροπή του  Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε έκτακτη δια περιφορά Συνεδρίαση, στις 12-08-2020, ημέρα Τετάρτη με έναρξη στις 09:00 και λήξη στις 13:00 ύστερα από την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 9549/11-8-2020 Πρόσκληση του Προέδρου που δημοσιεύθηκε, σύμφωνα με τα άρθρα 67, παρ. 4 και 75, παρ. 6 του Ν.3852/10 και επιδόθηκε γνωστοποιήθηκε στα μέλη της.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση προϋπολογισμού  και στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων    οικ. έτους 2020, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Φαιστού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού έτους 2020.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Φαιστού στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού έτους 2020. Ορθή Επανάληψη

Γ.

Νικολιδάκης

4

Έγκριση χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «επισκευή και συντήρηση  Κολυμβητηρίου  Μοιρών.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Έγκριση   χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΚΟΥΡΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Γ.

Νικολιδάκης

6 Έγκριση του  1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Συντήρηση αύλειου χώρου δημοτικού σχολείου τοπικής κοινότητας Σκουρβούλων

Γ.

Νικολιδάκης

7

Έγκριση του  1ου ΑΠΕ του έργου:    «Αποπεράτωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Ζαρού».

Γ.

Νικολιδάκης

8

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου  Φαιστού έτους 2021.

Γ.

Νικολιδάκης

9 Έγκριση 1ου πρακτικού (Ι) της Ε.Δ. της μελέτης με τίτλο «Μελέτες ωρίμανσης διοικητικό κέντρο ΜΕΣΣΑΡΑΣ» Π/Υ 350.000,00 ευρώ.

Γ.

Νικολιδάκης

10 Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «επισκευή και συντήρηση δημοτικών και αγροτικών δρόμων».

Γ.

Νικολιδάκης

11

Έγκριση δαπάνης για τα ετήσια μνημόσυνα πεσόντων σε Σκούρβουλα και Βορίζια (Τραχίλι) του Δήμου Φαιστού, έτους 2020.

Γ.

Νικολιδάκης

12

Τροποποίηση  Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για τη συντήρηση αύλειου  χώρου δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων  Δήμου Φαιστού .

Γ.

Νικολιδάκης

13

Πρόσληψη τεχνικού προσωπικού (μέχρι 4 μήνες), για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει στην Τεχνική  Υπηρεσία   του Δήμου μας και την  ανάγκη  περιορισμού της  διασποράς του  κορωνοιού COVID-19   με  βάση  τις  διατάξεις   της  ΠΝΠ ΦΕΚ 64/14-03-2020 ».

Γ.

Νικολιδάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg