Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 20ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 20ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 11 Αύγουστος 2020 12:07

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 28/07/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 28-7-2020 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 8818/24-07-2020  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση- καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου , των όρων και ορισμός επιτροπής του διαγωνισμού του έργου: «Συντηρήσεις δημοτικών κοιμητηρίων Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

2

Έγκριση πρακτικού (ΙΙ) κατακύρωση της διαδικασίας επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου ¨Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Μοιρών Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

3

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «κατασκευή τοιχίου στο νεκροταφείο Καμαρών».

Γ.

Νικολιδάκης

4

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ΄άρ. 58/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αναφορικά για  τη «Σύσταση πάγιας προκαταβολής των Κοινοτήτων του Δήμου Φαιστού και ορισμός υπολόγων–διαχειριστών».

Γ.

Νικολιδάκης

5

Έγκριση πρακτικού (Ι)  διαδικασίας επιλογής προσωρινού αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανάπλαση πλατείας Δασκαλογιάννη στις Μοίρες Δήμου Φαιστού».

Γ.

Νικολιδάκης

6 Έγκριση για την διόρθωση καρτελών οφειλετών, μετά από λάθος καταχώρηση ποσού.

Γ.

Νικολιδάκης

7

Αποδοχή χρηματοδότησης για την ανάπλαση πλατείας αγίου Τίτου Τυμπακίου - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

8

Αποδοχή χρηματοδότησης για την Αποτύπωση ανάδειξη ,προστασία και πιστοποίηση των παραλιών Ματάλων και Κόκκινης Άμμου - τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

9 Έγκριση του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ - καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου και των όρων του διαγωνισμού και ορισμός επιτροπής.

Γ.

Νικολιδάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg