Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 18ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 18ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 17 Ιούλιος 2020 12:44

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 03/07/2020

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 3-7-2020 και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 7523/29-6-2020 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση των όρων  διακήρυξης της Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ».

Σ. Φανουράκη

2

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών – κατάρτιση των όρων  διακήρυξης της Υπηρεσίας: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ». Ορθή Επανάληψη

Σ.

Φανουρακη

3

Έγκριση χορήγησης παράτασης μελέτης «Κτηματογραφική αποτύπωση υποβάθρου και εκπόνηση μελέτης πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Μελέτης επέκτασης Μοιρών».

Σ.

Φανουράκη

4

Έγκριση για την ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα  «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ».

Σ.

Φανουράκη

5

Έγκριση του υπ´ αριθμό 2 Πρακτικού: «Αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης (τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016)», στα πλαίσια διενέργειας διαδικασίας συνοπτικού διαγωνισμού (στάδιο γ´) της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ» ,  κατά την καλοκαιρινή περίοδο αιχμής έτους 2020 και για δυο (2) μήνες από την υπογραφή της οικείας σύμβασης παροχής υπηρεσιών  - ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

Σ.

Φανουράκη

6 Έγκριση ή  μη   για την  άσκηση έφεσης  κατά  της  υπ’ αριθμ. 915/2019  οριστικής  απόφασης  του Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου.

Σ.

Φανουράκη

7

Έγκριση ή  μη  για την  άσκηση  έφεσης  κατά  της  υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 245/2020  οριστικής  απόφασης  του Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου.

Σ.

Φανουράκη

8

Έγκριση ή  μη  για την  άσκηση  έφεσης  κατά  της  υπ’ αριθμ. 246/2020  οριστικής  απόφασης  του Μονομελούς  Πρωτοδικείου  Ηρακλείου.

Σ.

Φανουράκη

9 Έγκριση ή  μη  για την  άσκηση  έφεσης κατά  της  υπ’ αριθμ. 4/2020  απόφασης  του  Ειρηνοδικείου  Μοιρών.

Σ.

Φανουράκη

10 Έγκριση συμμετοχής σε επιμορφωτικό σεμινάριο της Ελπίδας Κατσιρντάκη,  υπαλλήλου της Δ/νσης Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φαιστού.

Σ.

Φανουράκη

11

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού ,για την ενίσχυση του ΚΑΕ 00.6452 με τίτλο «Συνδρομές INTERNET», εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

Σ.Φανουράκη

12

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού με δημιουργία νέου ΚΑ για την προμήθεια  και τοποθέτηση πόρτας υπογείου δημοτικού καταστήματος Μοιρών   , εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

Σ.

Φανουράκη

13

Επιχορήγηση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Φαιστού.

Σ.

Φανουράκη

14

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου « Συντήρηση αύλειου χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Σκουρβούλων Δήμου Φαιστού».

Σ.

Φανουράκη

15

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου « επισκευή και αντικατάσταση αρδευτικών δικτύων (Δήμου Φαιστού)».

Σ.

Φανουράκη


16

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου «αποκατάσταση βατότητας του δημοτικού οδικού δικτύου του Δήμου Φαιστού».

Σ.

Φανουράκη

17 Έγκριση μετακίνησης Αιρετών

Σ.

Φανουράκη


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg