Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 14ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 14ης 2020 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 15 Ιούνιος 2020 14:41

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 05/03/2019

 

Σήμερα 01-06-2020 ημέρα Δευτέρα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού συνήλθε σε δια περιφοράς συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν.3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν.4635/19, και του άρθρου 10 της από 11.03.20 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια απορριμματοφόρου στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Αποδοχή χρηματοδότησης για την προμήθεια απορριμματοφόρου στα πλαίσια του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ορθή Επανάληψη

Γ.

Νικολιδάκης

3

Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2020 του Δήμου Φαιστού για την επισκευή και συντήρηση PLOTTER της Δ/νσης πολεοδομίας και τεχνικών έργων, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

4

Παράταση προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο :¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ¨.

Γ.

Νικολιδάκης

5

Παράταση προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο :¨ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΣ¨. Ορθή Επανάληψη

Γ.

Νικολιδάκης

6 Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την εκδίκαση της υπ’ άρ. 107/2018 αγωγή στο Ειρηνοδικείο Μοιρών.

Γ.

Νικολιδάκης

7

Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την εκδίκαση της με         ΑΓ7/2020 αγωγή  της Ι.Κ. Χριστάκης ΑΕ στο διοικητικό Εφετείο Χανίων την 18-6-2020.

Γ.

Νικολιδάκης

8

Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την εκδίκαση της με αρ. καταθ. ΑΓ128/17-8-2007 αγωγής στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου την 17-6-2020 .

Γ.

Νικολιδάκης

9 Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την συζήτηση της έφεσης  πρώην αιρετών  κατά της υπ’ άρ. 661/2019 απόφασης του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ηρακλείου την 19-6-2020 στο Τριμελές  Εφετείο Πλημμελημάτων Ανατολικής Κρήτης.

Γ.

Νικολιδάκης

10 Εκπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την εκδίκαση της με        ΑΓ16/2018 αγωγής της εταιρείας ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ ΣΤΟ Διοικητικό Εφετείο Χανίων.

Γ.

Νικολιδάκης

11

κπροσώπηση από τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου Φαιστού  κατά την εκδίκαση της υπ’αρ. ΚΛ228/23-4-2020 στο Διοικητικό εφετείο Χανίων την 18-6-2020.

Γ.

Νικολιδάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg