Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 36ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 36ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 07 Ιανουάριος 2020 14:22

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 23/12/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 23-12-2019 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 17468/19-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ- τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Γ.

Νικολιδάκης

2

Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της προμήθειας δύο προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δημοτικό Σχολείο της Κοινότητας Πετροκεφαλίου της Δημοτικής Ενότητας Μοιρών του Δήμου Φαιστού.

Γ.

Νικολιδάκης

3

Εκπροσώπηση από Νομικό Σύμβουλο του Δήμου για την αίτηση ακύρωσης της ENTEC BIOMASS ENERGY FIVE PRIVATE COMPANY Ι.Κ.Ε. στο Συμβούλιο Επικρατείας.

Γ.

Νικολιδάκης

4

Ορισμός επιτροπής  προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή και συντήρηση στέγης Δημοτικού Σχολείου Πετροκεφαλίου».

Γ.

Νικολιδάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg