Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 26ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 26ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 05 Σεπτέμβριος 2019 09:26

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 26/08/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 26-8-2019 και ώρα 10:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 11598/22-8-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

Απ. Περιγραφή
1

Ορισμός υπολόγου, για την «Παραλλαγή –Μετατόπιση δικτύου ΔΕΗ ΑΕ, στη Δ.Κ. ΖΑΡΟΥ

Γ.

Αρμουτάκης

2 Έγκριση πρακτικού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των αντλητικών συγκροτημάτων του Δήμου Φαιστού»

Γ.

Αρμουτάκης

3

Έγκριση 1ου πρακτικού ανάδειξης προσωρινού αναδόχου  για το έργο « Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων οικισμού Περίου Δήμου Φαιστού»

Γ.

Αρμουτάκης

4

Έγκριση πρακτικού  για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση ΚΟΥΤΕΛΟ της Τ.Κ. Βοριζίων.

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg