Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 30ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 30ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 22 Νοέμβριος 2019 13:12

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 08/11/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 8-11-2019 και ώρα 14:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 15374/4-11-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη.

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Άσκηση ή μη ένδικων μέσων  κατά της υπ’άρ.  1442/2019 απόφασης μικροδιαφορών του Ειρηνοδικείου Αθηνών από την εταιρεία εκδόσεις Μοσχανδρέου και ΣΙΑ  Ε.Ε. κατά του Δήμου Φαιστού

Γ.Νικολιδάκης

2

Εκπροσώπηση από το Νομικό σύμβουλο του Δήμου κατά τη συζήτηση της υπάρ. 569/10-10-2019  εκούσια αυτοτελής πρόσθετη παρέμβαση της Παγκρήτιας   Συνεταιριστικής  Τράπεζας .

Γ.

Νικολιδάκης

3

Παράταση προθεσμίας παράδοσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο :¨Προμήθεια προκατασκευασμένων WC δύο θέσεων για τις ανάγκες του παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου¨.

Γ.

Νικολιδάκης

4

Παράταση προθεσμίας παράδοσης και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής της προμήθειας με τίτλο :¨ Προμήθεια υλικών περίφραξης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο για την λειτουργία του παραρτήματος του 3ου Νηπιαγωγείου ¨.

Γ.

Νικολιδάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg