Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 24ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 24ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τρίτη, 13 Αύγουστος 2019 13:48

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 02/08/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 02-08-2019 και Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 10531/29-7-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

Απ. Περιγραφή
1 Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με μεταφορά από τον ΚΑ 25.7326.0001 με τίτλο «Κατασκευή δικτύου από δεξαμενή ΤΚ Περίου έως δεξαμενή τρυπητών Αντισκάριου», μέσω αποθεματικού με δημιουργία νέου κα 25.8115.0002 με τίτλο «Δικαστικές αποφάσεις», ποσού 37.000,00 ευρώ, εισήγηση στο Δ.Σ.

Γ.

Αρμουτάκης

2

Τροποποίηση προϋπολογισμού για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα (ΟΑΕΔ), Δ.Π 08/2018, εισήγηση στο Δ.Σ.

Γ.

Αρμουτάκης

3 Έγκριση 2ου Πρακτικού του από 03-07-2019 συνοπτικού διαγωνισμού εκπόνησης της μελέτης «Γεωλογικές – γεωτεχνικές μελέτες υπηρεσίας», ορισμός οριστικού αναδόχου

Γ.

Αρμουτάκης

4

Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης οριστικού αναδόχου για την σύναψη της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ»

Γ.

Αρμουτάκης

5

Έγκριση 1ου Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού Εκπόνησης της «Μελέτη διευθέτησης – οριοθέτησης ρέματος Κουτσουλίτη εντός οικισμού Φανερωμένης του Δήμου Φαιστού», ορισμός προσωρινού αναδόχου.

Γ.

Αρμουτάκης

6 Τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου με αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου Φαιστού που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την 26-5-2019 και των επαναληπτικών εκλογών την 2-6-2019

Γ.

Αρμουτάκης

7

Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην θέση Ταράτσες της Τ.Κ. Βώρων

Γ.

Αρμουτάκης

8

Έγκριση πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στην θέση Λιβάδεια  της Τ.Κ Φανερωμένης

Γ.

Αρμουτάκης


 

Χάρτης περιοχής

map.jpg