Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 19ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 19ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2019 14:43

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 05/07/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 5-7-2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 9191/1-7-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

 

Απ. Περιγραφή
1

Έγκριση της με αριθμό 62/2019 μελέτης του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ – ΠΟΜΠΙΑΣ ΕΩΣ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΟ 97 Ε.Ο. – ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΚΑΙ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΟΙΡΩΝ – ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙ ΕΩΣ 97 Ε.Ο.», συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού και κατάρτιση των όρων του ανοικτού διαγωνισμού.

Γ.

Αρμουτάκης

2

Αποδοχή χρηματοδότησης για ένταξη της πράξης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΛΙΣΤΑΡΟΥ» με κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010893647, τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Φαιστού, εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

Γ.

Αρμουτάκης

3

Κλήση για συζήτηση της υπ’αρ. πρ45/2018,46/2018,47/2018 προσφυγών του Δήμου Φαιστού κατά των 240, 239 και 219/2017 αποφάσεων Κεντρικού Λιμενάρχη Ηρακλείου.

Γ.

Αρμουτάκης

4

Κλήση για συζήτηση της υπ’αρ. πρ44/2018 προσφυγής του Δήμου Φαιστού κατά των 241/2017 απόφασης Κεντρικού Λιμενάρχη Ηρακλείου.

Γ.

Αρμουτάκης

5

Έγκριση του πρακτικού για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στη θέση κάτω χώρι της Τ.Κ. Βώρων .

Γ.

Αρμουτάκης

6

Κατασχετήριο εις χείρας τρίτου δυνάμει της υπ’αρ. 377/2019 απόφασης Ειρηνοδικείο Αθηνών .

Γ.

Αρμουτάκης

7

Ορισμός υπολόγου, για την επέκταση Δημοτικού φωτισμού στη ΔΚ Ζαρού.

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg