Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Αποφάσεις ΟΕ Αποφάσεις 11ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Αποφάσεις 11ης 2019 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Δευτέρα, 29 Απρίλιος 2019 14:19

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ

Μοίρες, 19/04/2019

 

Στις Μοίρες  σήμερα, την 19-04-2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φαιστού  συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαιστού, ύστερα από την 4769/15-4-2019 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010

 

 

Απ. Περιγραφή
1 Κατάρτιση των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού που αφορούν την μελέτη «Γεωλογικές – γεωτεχνικές μελέτες υπηρεσίας» του Κ.Α. 30.7413.0001 Π/Υ τρέχοντος έτους ποσού  25.900,00 € του ΠΥ έτους 2019 και ορισμός μελών επιτροπής διαγωνισμού.

Γ.

Αρμουτάκης

2

Τροποποίηση Π./Υ οικ. έτους 2019 του Δήμου Φαιστού με αποδοχή χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης ποσού 40.000,00 ευρώ , για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Κοινοτικού καταστήματος της Τ.Κ. Αντισκαρίου», εισήγηση στο ΔΣ

Γ.

Αρμουτάκης

3

Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ΄άρ. 168/2019 οριστικής απόφασης  Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (ΝΟΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ) και σχετική αίτηση ρύθμισης πληρωμής.

Γ.

Αρμουτάκης 

Χάρτης περιοχής

map.jpg