Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Επιτροπές Οικονομική Επιτροπή Προσκλήσεις ΟΕ Πρόσκληση Σύγκλησης 39ης 2021 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής
Πρόσκληση Σύγκλησης 39ης 2021 Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Πέμπτη, 09 Δεκέμβριος 2021 14:38
Την Δευτέρα 13-12-2021 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαιστού με ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ, με ώρα έναρξης 12:00, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστήθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5673) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00.».

 

ΘΕΜΑΤΑ

1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΛΙΜΕΝΕΣ - 83η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021 , εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΕ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΠ & ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2020 - 2021 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΙΔΟΧ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΦΑΙΣΤΟΥ - 84η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

3. ΄Έγκριση πρακτικού (ΙΙ) ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗ ΛΑΚΚΟΥΒΩΝ" μέσω ΕΣΗΔΗΣ

4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΥΜΒΙΝΟΥ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ- 85η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

5. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΟΥ ΚΑΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟΥ (CONTEINER)- 86η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2021, εισήγηση στο δημοτικό Συμβούλιο.

6. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου και Αντιδημάρχου στην Αθήνα.

 


Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 


Νικολιδάκης Γρηγόριος

 

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg